Onze visie

 De eerste graad van Vesalius

Een middenschool kiezen die goed bij je past is niet makkelijk. Een nieuwe middenschool in Oostende maakt de keuze niet eenvoudiger. Of net wel.

Onze middenschool vormt een goede voorbereiding op onze richtingen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, en dat zijn er heel wat. Maar ook wie na het tweede jaar een andere weg kiest, zal bij ons goed voorbereid zijn op de toekomst.

Samen zoeken we naar de talenten van iedere leerling en kijken we waar groeikansen liggen of waar eventuele tekorten kunnen bijgestuurd worden. Dit doen we in een sfeer van vrijheid en verantwoordelijkheid. Geen vrijheid om te doen wat je wil, wel vrijheid om zelf keuzes te leren maken. Leerlingen laten groeien naar verantwoordelijke burgers vinden we belangrijk. Leerlingen van de eerste graad zullen we daarin sturen.
De lessen gaan door in ons Nightingale gebouw op de campus Vogelzang (dit is in de Leffingestraat achter de Fyzix). De leerlingen kunnen er ontspannen op een aparte speelplaats en onder toezicht van de leerkrachten.

Jongeren zijn best in staat om keuzes te maken. Als ze zelf kiezen zijn ze bovendien beter gemotiveerd. Leerlingen die studeren in Vesalius zijn sowieso gebeten door ‘de mens’. De mens in de meest brede betekenis. Tegelijkertijd zijn we ervan overtuigd dat ze nog niet precies weten wat ze willen. ‘Iets met mensen’ is zowel leuk, als algemeen én wetenschappelijk.

Als school brengen we jongeren in contact met de vele facetten van de mens, zodat onze leerlingen een verdere keuze kunnen maken die in het verlengde van hun interesses en talenten ligt. Daarom bieden we zowel een A-stroom als een B-stroom aan. In beide staat ‘de mens’ centraal.

De A-stroom is het logisch vervolg van het zesde leerjaar van het lager onderwijs. De leerstof bouwt verder op het lager, er wordt vlugger gewerkt en er wordt meer zelfstandigheid (lees verantwoordelijkheid) verwacht.

De B-stroom is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof uit de lagere school hebben begrepen en/of verworven. De leerstof van het lager wordt voor een deel herhaald en nieuwe leerstof wordt trager verwerkt. In de B-stroom ligt het accent op het doen.

Wij leiden leerlingen op tot bekwame professionelen.
Wij voeden leerlingen op tot respectvolle en geëngageerde burgers.

Vertrouw op Vesalius en word wat je wil.