A-stroom

 In de A-stroom werken we, naast de basisvorming, zoveel mogelijk projectmatig.
De leerlingen worden begeleid in hun zoektocht naar hun talent.

De leerkracht is de coach van de leerlingen en samen gaan ze op zoek naar een verfijning van hun talenten en interesses. Omdat de modules heel actief zijn noemen we ze telkens labo. In een labo mag je namelijk uitproberen, zoeken, oefenen, denken en doen. Gedurende het eerste jaar begeleiden we je in het maken van keuzes en leren we je nadenken over je talenten. Na het eerste schooljaar heb je een goed zicht op je interesses en je competenties: je weet wat je graag en goed doet. Dat kan je verder verfijnen in het tweede jaar.

Zo komen we tegemoet aan ieders talent. Ben je eerder een denker, dan mag je de zaken theoretisch benaderen. Niet echt een boekenwurm? Ook goed! We ondersteunen je om de competenties al handelend te verwerven.

Werken met bronnen tijdens de les geschiedenis

video spectrum

In een korte video leggen we je uit hoe de werking van onze eerste graad A-stroom is uitgewerkt.

Film Spectrum - A-stroom