Moderne talen - Wetenschappen

erste en tweede jaar van de derde graad ASO

De richting Moderne talen - wetenschappen is een ASO-richting gericht op doorstromen naar het hoger onderwijs.

Ga jij naar het vierde of vijfde secundair in 2023 / 2024? Ga naar de volgende pagina: DERDE GRAAD VANAF 2023

Brede basisvorming met zicht op een verdere opleiding

De studierichting Moderne Talen-Wetenschappen bouwt logisch verder op de verworven doelen uit de tweede graad. Door de brede vorming in een ASO richting, is instap uit een ander domein zeker ook mogelijk. De basisvorming geeft je voldoende bagage om een universitaire of een hogeschoolloopbaan in je toekomstige agenda te zetten.

ASO DERDE GRAAD aan u voorgesteld in woord en beeld

Lessenrooster (aantal uren) 5MTW - 6MTW 1ste jaar 2de jaar
aardrijkskunde 2 1
biologie 1 2
chemie 2 2
fysica 2 2
Engels 3 3
Frans 4 4
geschiedenis 2 2
levensbeschouwelijk vak 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
wiskunde 4 of 5* 4 of 5*
OPTIE    
wijze wetenschappen 2 2
KEUZE-OPTIES    
taal (2u te kiezen uit)
- Duits
- Spaans

 

2
2

 

2
2

* mogelijkheid om te kiezen voor een wiskundepakket van 5 uur    

extra taal &
extra wiskunde

Binnen het specifiek gedeelte zijn er twee luiken. De talen Frans en Engels worden verder uitgediept en je verkent een extra taal, naar keuze Duits of Spaans. Binnen de wetenschappen krijgen onderwerpen een grotere diepgang en bieden we een groter aantal contexten aan waarin zelfstandige opdrachten een plaats krijgen. Zo leer je de wetenschappelijke en communicatieve vaardigheden die nodig zijn om de relatie tussen de wetenschappen en de maatschappij te duiden. Het verwerven van onderzoekscompetenties, nodig voor een wetenschappelijke onderbouwing, krijgt veel aandacht. Het extra uur wiskunde in het specifiek gedeelte laat toe om vooruit te kijken en leerstofitems aan te bieden die een brug vormen naar hoger/universitair onderwijs. Voor wie graag binnen de wetenschappen in het hoger/universitair onderwijs verder studeert is  er de mogelijkheid een pakket van 5u wiskunde te volgen om zo voldoende voorbereid te zijn.

vaardigheden voor de 21ste eeuw

Daarnaast blijft er verder tijd om binnen de optie Wijze Wetenschappen de 21ste eeuwse vaardigheden in te oefenen. Wat we leren zetten we nog breder in door met onze projecten naar het werkveld/de maatschappij te stappen. Onder de vorm van stage, vrijwilligerswerk, werkplekleren komen inhouden tot leven en toetsen we onze vaardigheden ook buiten een schoolse context. Extra aandacht voor de vaardigheden nodig om hoger onderwijs te doorlopen en ondersteuning in je onderwijsloopbaan, ontbreekt uiteraard niet!