Optiektechnieken

eerste en tweede jaar van de DERDe graad tSO

Met een goede kijk op de toekomst en een pakket bestaande uit algemene, wetenschappelijke en
praktijkvakken leert de opticien in spe hoe hij/zij de ‘visie’ van de medemens kan verbeteren.

Ga jij naar het vierde of vijfde secundair in 2023 / 2024? Ga naar de volgende pagina: DERDE GRAAD VANAF 2023

Het anatomie-onderdeel van de opleiding gaat dieper in op de kennis van de bouw en de werking van het oog. Het fysische luik omvat de eigenschappen en lenzen van spiegels en de brekingswetten van het licht. Uiteraard komen de visuele vaardigheden en mogelijke visuele problemen uitgebreid aan bod. De opleiding voorziet  in een overzicht aan types brillenglazen en monturen.
Ten slotte maakt de opticien gebruik van gesofisticeerde apparatuur om een eindproduct af te leveren dat aan de strengste voorwaarden voldoet: het is wetenschappelijk correct, technisch perfect en beantwoordt aan alle esthetische en persoonlijke eisen.

Glazen slijpen is een basisvaardigheid in deze opleiding

De richting Optiektechnieken in beeld

Maak kennis met Ruby.

Lessenrooster (aantal uren) 5OPT-6OPT 1st jaar 2de jaar
aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
geschiedenis 1 1
levensbeschouwing 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
wiskunde 2 2
toegepaste biologie 2 2
toegepaste fysica 3 3
optometrie 2 2
technologie 1 1
praktijk 10 8
stage - 2

Klik hier voor de beroepenfilm van de VDAB.

Ook de aanpassing van contactlenzen behoort tot het werk van een opticien. Dit wordt bij ons aangeleerd in het se-n-se jaar Contactologie-optometrie.

Machtig montuur

In februari 2014  zetten de leerlingen van het 6de jaar een project op poten, Machtig montuur, waarbij ze naar Banjul (Gambia) trokken om er de lokale bevolking een bril aan te passen. In dit filmpje zie je hoe ze dit precies aanpakten. In 2016 en 2018 gingen de leerlingen opnieuw naar Gambia. De studiereis van 2020 werd jammer genoeg door Covid-19 geannuleerd. Volgende studiereis is gepland voor 2022. 
Je kan het project ook volgen op de Facebookpagina Brillen voor Gambia.

In de opleiding zijn heel wat praktijkuren voorzien. De opticiens in opleiding leren in verschillende labo's het materiaal en de producten kennen.