5 & 6 Moderne talen - Wetenschappen

eerste en tweede jaar van de derde graad ASO

De richting Moderne talen - wetenschappen is een ASO-richting gericht op doorstromen naar het hoger onderwijs.

eerste jaar moderne talen - wetenschappen

IK KIES DOORSTROOMPROFIEL -> DOMEINOVERSCHRIJDEND

Ik studeer vlot theoretische en abstracte inhouden. Ik leg verbanden tussen verschillende invalshoeken. Ik heb aandacht voor correct taalgebruik en wil communicatief sterk worden. Ik hou mijn keuzes in het hoger/universitair onderwijs liefst zo breed mogelijk.
Dan zit je prima!

[Naast de indeling in domeinen, worden de studierichtingen onderverdeeld in finaliteit (in einddoel).
Doorstroomrichtingen (gericht op verder studeren).
Richtingen met dubbel doel of finaliteit (verder studeren of gaan werken).
Arbeidsmarktgericht (om na je studies direct te gaan werken).]

Ik kies

Moderne talen - wetenschappen
Domein Maatschappij en welzijn

Algemene vakken

17

Heerlijk Humane Wijze Wetenschappen

2

Specifiek gedeelte
- aardrijkskunde

- Nederlands
- Frans
- Engels
- Duits
- wiskunde
- biologie
- fysica

- chemie
- STEM onderzoeksvaardigheden 

13

 

want ik

  • zoek een opleiding met brede mogelijkheden in vervolgonderwijs in universiteit of hogeschool
  • kan kiezen voor extra wiskunde-uren als ik een wetenschappelijke richting wil kiezen in universitair of hoger onderwijs
  • hou van abstracte, verdiepende en inzichtelijke benaderingen van wetenschap en taal
  • hou van onderzoekend benaderen van wetenschap en taal;
  • hou van Frans, Engels, Duits
  • sta open voor wiskundige vraagstukken
  • wil zelfstandig informatie kritisch bekijken, structureren en verwerken

Voor moderne talen betekent dit concreet dat je o.m. kennismaakt met de talige diversiteit in de samenleving, dat je talen vergelijkt, aan zinsanalyse doet en je verdiept in literatuur en literaire stromingen. Daarnaast train je communicatieve vaardigheden voor Duits, Engels, Frans en Nederlands. Voor Duits staat ook Landeskunde op het programma.

De exacte wetenschappen benaderen zowel de levende als niet-levende materie en energie op een brede en verdiepende manier. Je kijkt met een wiskundige, wetenschappelijke en onderzoekende houding naar de maatschappij en hun omgeving.

Waar kan ik daarna heen?

De opleiding richt zich op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar moderne talen en/of exacte wetenschappen centraal staan.

tweede jaar moderne talen - wetenschappen

Brede basisvorming met zicht op een verdere opleiding

De studierichting Moderne Talen-Wetenschappen bouwt logisch verder op de verworven doelen uit de tweede graad. Door de brede vorming in een ASO richting, is instap uit een ander domein zeker ook mogelijk. De basisvorming geeft je voldoende bagage om een universitaire of een hogeschoolloopbaan in je toekomstige agenda te zetten.

ASO DERDE GRAAD aan u voorgesteld in woord en beeld

Lessenrooster (aantal uren) 5MTW - 6MTW 1ste jaar 2de jaar
aardrijkskunde 1 1
biologie 1 1
chemie 1 1
fysica 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
geschiedenis 2 2
levensbeschouwelijk vak 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
wiskunde 3 3

Specifiek
- aardrijkskunde
- biologie
- chemie
- fysica

- wiskunde
   (of pakket 5 uur)
- Engels
- Frans
- Duits of Spaans

 

1

-

1

1

1

 

1
1
2

 

-

1

1

1

1

 

1
1
2

OPTIE    
wijze wetenschappen 2 2

extra taal &
extra wiskunde

Binnen het specifiek gedeelte zijn er twee luiken. De talen Frans en Engels worden verder uitgediept en je verkent een extra taal, naar keuze Duits of Spaans. Binnen de wetenschappen krijgen onderwerpen een grotere diepgang en bieden we een groter aantal contexten aan waarin zelfstandige opdrachten een plaats krijgen. Zo leer je de wetenschappelijke en communicatieve vaardigheden die nodig zijn om de relatie tussen de wetenschappen en de maatschappij te duiden. Het verwerven van onderzoekscompetenties, nodig voor een wetenschappelijke onderbouwing, krijgt veel aandacht. Het extra uur wiskunde in het specifiek gedeelte laat toe om vooruit te kijken en leerstofitems aan te bieden die een brug vormen naar hoger/universitair onderwijs. Voor wie graag binnen de wetenschappen in het hoger/universitair onderwijs verder studeert is  er de mogelijkheid een pakket van 5u wiskunde te volgen om zo voldoende voorbereid te zijn.

vaardigheden voor de 21ste eeuw

Daarnaast blijft er verder tijd om binnen de optie Wijze Wetenschappen de 21ste eeuwse vaardigheden in te oefenen. Wat we leren zetten we nog breder in door met onze projecten naar het werkveld/de maatschappij te stappen. Onder de vorm van stage, vrijwilligerswerk, werkplekleren komen inhouden tot leven en toetsen we onze vaardigheden ook buiten een schoolse context. Extra aandacht voor de vaardigheden nodig om hoger onderwijs te doorlopen en ondersteuning in je onderwijsloopbaan, ontbreekt uiteraard niet!