5 ASSISTENTIE IN WONEN, ZORG EN WELZIJN

EERSTE JAAR VAN DE DERDE GRAAD BSO

 

iK KIES ARBEIDSMARKTGERICHT

Ik ben een doener. . Ik heb een duidelijke job voor ogen. Ik wil me misschien nog wel wat specialiseren in mijn job, maar na het secundair ga ik toch graag aan het werk. Een bijkomende beroepsopleiding is wel nog mogelijk. Uiteraard heb ik ook wat algemene vorming nodig om in de samenleving mijn manneke te staan.

Dan zit je goed!

[Naast de indeling in domeinen, worden de studierichtingen onderverdeeld in finaliteit (in einddoel).
Doorstroomrichtingen (gericht op verder studeren).
Richtingen met dubbel doel of finaliteit (verder studeren of gaan werken).
Arbeidsmarktgericht (om na je studies direct te gaan werken).]

Ik kies

Assistentie in wonen, zorg en welzijn
Domein Mens en Welzijn

Algemene vakken

14

Project SLIM

3

Specifiek gedeelte

- stage
- zorg voor omgeving en mens
- voeding
- opvoedkunde

17

 

want ik

  • sta graag ten dienste van anderen en sta open voor hen
  • werk graag in teamverband
  • heb oog voor veiligheid, hygiëne en ergonomie
  • hou van huishoudelijke taken als onderhoud, linnendienst,…
  • hou van bereiden, verdelen van maaltijden
  • ben bereid om mijn manieren van communiceren aan te passen

Leerlingen leren competenties die belangrijk zijn bij het uitvoeren van onder-steunende, logistieke en huishoudelijke taken, zorgen voor het dagelijks onderhoud, de schoonmaak, het maaltijdgebeuren en onderhoud van het linnen.
In vergelijking met Basiszorg en ondersteuning focus je binnen deze opleiding op huishoudelijke taken en logistieke taken binnen de zorg met ook een verruiming naar medewerker kamerdienst.

Waar kan ik daarna heen?
Uiteraard is het werkveld binnen de competenties van de aangeleerde jobs een mogelijke keuze. Wil je jou verder specialiseren, dan kan je se-n-se opleidingen volgen na onderwijskwalificatie 3 (het vroegere 7 BSO) of HBO5 opleidingen. Wil je toch graag een professionele bacheloropleiding starten dan volg je eerst een Voorbereidend jaar hoger onderwijs.