5 Basiszorg en ondersteuning

eerste jaar van de derde graad bso

Ik kies arbeidsmarktgericht

Ik ben een doener. . Ik heb een duidelijke job voor ogen. Ik wil me misschien nog wel wat specialiseren in mijn job, maar na het secundair ga ik toch graag aan het werk. Een bijkomende beroepsopleiding is wel nog mogelijk. Uiteraard heb ik ook wat algemene vorming nodig om in de samenleving mijn manneke te staan

Dan zit je goed!

[Naast de indeling in domeinen, worden de studierichtingen onderverdeeld in finaliteit (in einddoel).
Doorstroomrichtingen (gericht op verder studeren).
Richtingen met dubbel doel of finaliteit (verder studeren of gaan werken).
Arbeidsmarktgericht (om na je studies direct te gaan werken).]

Ik kies

Basiszorg en Ondersteuning
Domein Mens en Welzijn

Algemene vakken

14

Project SLIM

3

Specifiek gedeelte
- stage
- zorg voor mens en omgeving
- voeding
- opvoedkunde

17

 

want ik

  • sta graag ten dienste van anderen
  • werk graag in teamverband
  • heb oog voor veiligheid, hygiĆ«ne en ergonomie
  • sta open voor andere mensen
  • ben bereid om mijn manieren van communiceren aan te passen
  • heb oog voor het welzijn van mensen
  • hou van verzorgende taken
  • hou van huishoudelijke activiteiten
  • organiseer graag activiteiten in functie van vrijetijdsbesteding

Je leert competenties die belangrijk zijn bij het uitvoeren van ondersteunende, logistieke en huishoudelijke taken, zorgen voor het dagelijks onderhoud, de schoonmaak, het maaltijdgebeuren en onderhoud van het linnen. Daar bovenop maak je kennis met competenties binnen de basiszorg en basisondersteuning.

In vergelijking met assistentie in wonen, zorg en welzijn zal je binnen deze opleiding ook, onder toezicht, van verzorgende taken kunnen proeven om je voor te bereiden op een vervolgopleiding in de zorg, se-n-se na onderwijskwalificatie 3 (het vroegere 7 BSO).

Waar kan ik daarna heen?

Uiteraard is het werkveld binnen de competenties van de aangeleerde jobs een mogelijke keuze. Wil je jou verder specialiseren, dan kan je se-en-se opleidingen volgen na onderwijskwalificatie 3 zoals kinderbegeleider of verzorgende/zorgkundige of HBO5 opleidingen. Wil je toch graag een professionele bacheloropleiding (zoals kleuterleidster of zo) starten dan volg je eerst een Voorbereidend jaar hoger onderwijs.