5 gezondheidszorg 

eerste jaar van de derde graad tso

IK KIES DUBBELE FINALITEIT

Ik heb  tijd nodig om alle theoretische en abstracte doelen te halen. Herhaling en concrete toepassingen maken het studeren voor mij haalbaar. Schooldagen afwisselen met wat ervaringen in het werkveld, maken mijn schooljaar draaglijker. Ik zie mezelf misschien ook wel verder studeren na het secundair.

Dan zit je goed

[Naast de indeling in domeinen, worden de studierichtingen onderverdeeld in finaliteit (in einddoel).
Doorstroomrichtingen (gericht op verder studeren).
Richtingen met dubbel doel of finaliteit (verder studeren of gaan werken).
Arbeidsmarktgericht (om na je studies direct te gaan werken).]

Ik kies

Gezondheidszorg
(vroegere Gezondheids- en welzijnswetenschappen)

Domein Mens en Welzijn

Algemene vakken

16

Heerlijk Humane Wijze Wetenschappen

2

Specifiek gedeelte
- stage
- zorg
- indirecte zorg
- voeding
- toegepaste psychologie
- opvoedkunde
- toegepaste biologie
- pro-actieve cirkel

15want ik

  • ben nieuwsgierig naar verklaringen voor het gedrag van mensen
  • heb interesse in de fysiologische processen bij de mens
  • denk na over levensvragen
  • heb interesse in deontologische dilemma’s
  • ben empathisch en communicatief
  • zorg graag voor andere mensen
  • organiseer graag activiteiten binnen vrijetijdsbesteding
  • overweeg verder studeren in een humane of sociale professionele bachelor
  • maar misschien overweeg ik een job als verzorgende/zorgkundige

Ik leer inhouden uit de toegepaste wetenschappen zoals toegepaste psychologie, toegepaste biologie, toegepaste filosofie, recht en deontologie steeds gekoppeld aan het omgaan met en zorgen voor mensen.

Daarnaast is er ook heel wat praktijk waarbij ik verschillende taken onder toezicht uitvoer zoals het ondersteunen bij Activiteiten van het Dagelijks Leven op vlak van persoonsverzorging, comfortzorg, huishoudelijke ondersteuning, psychosociale en (ped)agogische zorg (bij activiteiten zowel binnen- als buitenshuis), instaan voor logistieke ondersteuning, lichaamsverzorging, preventie en gezondheidsopvoeding, opvolgen van de gezondheidstoestand van de cliënt en uitvoeren van toegewezen verpleegkundige handelingen.

In vergelijking met de richting Opvoeding en Begeleiding richt deze opleiding zich op de volwassen mens en zijn fysiologie en anatomie.

Waar kan ik daarna heen?

Een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt. Gecombineerde studiegebieden (pedagogie van het jonge kind), onderwijs, gezondheidszorg (maar niet biomedische laboratoriumtechnologie).