6 Jeugd- en gehandicaptenzorg

tweede jaar van de DERDe graad tSO

Wil je er zijn voor de jongeren en mensen die het moeilijker hebben in de maatschappij? Ben je bereid
mensen met een beperking te ondersteunen en wil je later een actief beroep, dan zit je goed in JG!

OPLEIDEN TOT OPVOEDER/BEGELEIDER

Wij leiden opvoeders op die kinderen en jongeren zinvol kunnen begeleiden. Bij ons leer je omgaan met kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die extra ondersteuning nodig hebben, bv. door een beperking of een problematische levenssituatie. Als opvoeder/begeleider leef en voel je met de cliënten mee. Je schept een klimaat van respect en vertrouwen, je biedt ondersteuning op maat en verbetert zo hun levenskwaliteit.

Je vindt met dit diploma werk in multifunctionele centra, internaten, buitenschoolse kinderopvang, voorzieningen voor mensen met een beperking, integrale jeugdhulp, …

stage

Bij ons krijg je ook de kans om praktijkervaring op te doen via stages. Deze worden geleidelijk opgebouwd zodat je mee kan groeien met je opgedane ‘know how’. Startend met een halve dag per week in het 5de jaar tot een blok van 8 weken in het 6de jaar. Een goede stage kan bovendien direct werk opleveren.

Lessenrooster (aantal uren) 5JG-6JG

1ste jaar 2de jaar
aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
geschiedenis 1 1
levensbeschouwing 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
wiskunde 2 2
toegepaste biologie 2 2
toegepaste informatica 1 1
(PV/TV) expressie / opvoedkunde / verzorging 13 9
stage 4 8

NA HET SECUNDAIR?

Verder studeren is natuurlijk ook mogelijk vanuit JG, zeker in alles wat met psychologie, orthopedagogie en opvoedkunde te maken heeft. Vanuit verschillende vakken (opvoedkunde, expressie, verzorging, toegepaste biologie) ontwikkelen de leerlingen competenties die relevant zijn voor een verdere loopbaan in de gezondheidszorg, welzijnssector of het onderwijs. Verschillende thema’s zoals communicatie, ortho(ped)agogiek, psychologie, levenslooppsychologie, pedagogisch begeleiden, werkveldverkenning,... zorgen voor een wetenschappelijke basis om in de praktijk aan de slag te gaan met mensen.
Deze inhouden komen ook geïntegreerd aan bod in rollenspelen, casussen, reflecties op stage... In expressie leer je spreken voor groep, entertainen, voorlezen, poppenkast spelen,… Dus, als je met mensen wil werken of in die richting verder wil studeren, is JG dé richting voor jou!

De richting in beeld

In volgende filmpjes krijg je meer uitleg over de opleiding Jeugd- en gehandicaptenzorg:
- de vakken (ludiek) in beeld gebracht
- poppenkastpoppen maken van petflessen en papier in het vak Expressie
- het snoezelproject van 6 JG, helemaal uitgewerkt door de leerlingen van start tot einde 
- het workshopproject @ de zandkorrel van 5 JG, een ganse voormiddag in elkaar steken voor de leerlingen van de zandkorrel, een sterke school voor kinderen met een beperking
- algemene voorstelling van de richting Jeugd- en gehandicaptenzorg.