6 Verzorging

tweede jaar van de DERDe graad BSO

De studierichting Verzorging is een boeiende opleiding waarin je gestimuleerd
wordt om je eigen talenten te ontdekken en verder te ontplooien.

Zorg van pasgeborene tot hoogbejaarde

Het lessenpakket en de stages zorgen voor een soepele verwerking van theorie en praktijk om de zorgvrager – van pasgeborene tot hoogbejaarde - gepast te leren benaderen en te verzorgen.

In het zesde jaar loop je om de twee weken stage op woensdag, donderdag en vrijdag. Je doet dit onder meer in een kinderdagverblijf, een kleuterklas en een woon – en zorgcentrum. Gedurende deze stages maak je kennis met de diverse werksettings waarin je rechtstreeks de nodige werkervaring kan opdoen in het werkveld. Na de richting Verzorging krijg je het getuigschrift van de derde graad BSO .

Een specialisering in een zevende jaar (Kinderzorg of Thuis- en bejaardenzorg) doet uiteraard je tewerkstellingskansen toenemen. Na het zesde jaar Verzorging kan je tevens de stap naar het Hoger Beroeps Onderwijs niveau 5 Verpleegkunde HBO5 zetten.

Lessenrooster 5VZ-6VZ
(aantal uren)
2de jaar
project algemene vakken 4
Frans co-teaching met zorg 1
Engels 1
levensbeschouwing 2
lichamelijke opvoeding 2
opvoedkunde 4
plastische expressie 1
psychomotorische expressie 1
huishoudkunde (theorie en praktijk) 3
verzorging (theorie en praktijk) 7
stage 10
Voorbereiding van de stage is geen kinderspel!