Tandtechnieken

eerste en tweede jaar van de DERDe graad tSO

Als dentaaltechnicus worden er aan jou, naast verstandelijke vermogens, ook hoge eisen inzake
fijne motoriek en gezichtsvermogen (vooral dieptezicht en kleurwaarneming) gesteld.

Ga jij naar het vierde of vijfde secundair in 2023 / 2024? Ga naar de volgende pagina: DERDE GRAAD VANAF 2023

TEchnisch hoogstaande labo's

Het dentaaltechnisch laboratorium in onze school is uitgerust met uitsluitend kwaliteitstoestellen. In deze infrastructuur en met uiteraard kwaliteitsmaterialen kan je je toeleggen op ‘verzorgd’ werken. CAD/CAM technieken is de grootste stap voorwaarts in de tandheelkunde en de tandtechnieken van het laatste decennium. De veelheid aan toepassingen en toekomstige mogelijkheden hebben ons er toe doen besluiten om dergelijke systemen aan te schaffen in het Vesaliusinstituut in Oostende. Zo kan je in het 6de jaar Tandtechnieken en het 7de jaar Dentaal en suprastructuren vertrouwd geraken met deze allerlaatste technieken, zoals Nobel biocare optimet, Ceramill, Renishaw. Je krijgt eveneens de kans om via cursussen andere systemen aan te leren.

Op school zijn er twee volledig uitgeruste tandtechnische labo's voor de praktijklessen

De richting Tandtechnieken in beeld

Lessenrooster (aantal uren) 5TT-6TT 1ste jaar 2de jaar
aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
geschiedenis 1 1
levensbeschouwing 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
wiskunde 2 2
tandtechniek, waarvan: 8 6
-materialenkennis - 2
-morfologie 2 -
-technologie 6 4
praktijk tandtechniek 10 12
toegepaste biologie 2 2
toegepaste informatica 1 1
Praktijkles in 2020 modus