wiskunde-wetenschappen

eerste en tweede jaar van de DERDe graad ASO

De studierichting Wiskunde - wetenschappen is een ASO-richting waar wiskunde centraal staat,
 gericht op doorstromen naar het hoger onderwijs.

Ga jij naar het vierde of vijfde secundair in 2023 / 2024? Ga naar de volgende pagina: DERDE GRAAD VANAF 2023

je blik gericht op verder studeren

De studierichting Wiskunde - wetenschappen bouwt logisch verder op de verworven doelen uit de 2de graad. Door de brede vorming in een ASO richting, is instap uit een ander domein zeker ook mogelijk. De basisvorming geeft je voldoende bagage om een universitaire of een hogeschoolloopbaan in je toekomstige agenda te zetten.

2 luiken : wiskunde en wetenschappen

Binnen het specifiek gedeelte zijn er twee luiken. De wiskunde-uren zorgen voor voldoende basis om alle wetenschappelijke richtingen in hoger en universitair onderwijs aan te vatten door een hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Binnen de wetenschappen krijgen onderwerpen een grotere diepgang en bieden we een groter aantal contexten aan waarin zelfstandige opdrachten een plaats krijgen. Zo leer je de wetenschappelijke en communicatieve vaardigheden die nodig zijn om de relatie tussen de wetenschappen en de maatschappij te duiden. Het verwerven van onderzoekscompetenties, nodig voor een wetenschappelijke onderbouwing, krijgt veel aandacht.

Lessenrooster (aantal uren) 5TW-6TW 1ste jaar 2de jaar
aardrijkskunde 1 1
biologie 1 1
chemie 1 1
fysica 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
geschiedenis 2 2
godsdienst/zedenleer 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
wiskunde 3 3
     
aardrijkskunde 1 -
biologie 1
chemie 1 1
fysica 1 1
wiskunde 4 4
     
OPTIE    
Heerlijk Humaan 
Wijze Wetenschappen
2 2