Kinderzorg 7BSO

derde jaar van de DERDe graad bSO

In het specialisatiejaar ‘Kinderzorg’ mag je je verwachten aan een boeiend pakket van lessen en stages
en bovendien behaal je het diploma van secundair onderwijs.
Ga jij naar het derde secundair op 1 september 2021? Ga naar de volgende pagina: DERDE JAAR VANAF 1/9/2021
Ga jij naar het vierde of vijfde secundair in 2023 / 2024? Ga naar de volgende pagina: DERDE GRAAD VANAF 2023

Competent en doeltreffend

In deze richting leggen we de nadruk op een goede pedagogische aanpak en een doeltreffende verzorging in functie van de leeftijd van het kind.

Je wordt opgeleid tot samenwerken in een (gemengd) team, waar men naast de verzorging ook veel aandacht heeft voor de motorische, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling.
Structuur, veiligheid, geborgenheid, ouderbetrokkenheid, taalstimulering, fantasie, expressiviteit, creativiteit, normbesef en zelfinitiatief van de kinderen komen hierbij aan bod.
Uiteindelijk verwerf je alle competenties die nodig zijn om als beginnende beroepskracht aan de slag te gaan.

Instap: 1 september.

Lessenrooster (aantal uren) 7KZ    
project algemene vakken  6  
Frans  2  
levensbeschouwing 2  
lichamelijke opvoeding 2  
expressie 3  
opvoedkunde 6  
verzorging 3  
stage 10  

 

In het 7de jaar kinderzorg loopt de leerling 12 weken stage, die als blokstages worden georganiseerd.
De stages vinden plaats in:
• Kinderdagverblijven
• Kleuterklassen
• Buitenschoolse kinderopvang
• Onthaalgezinnen