Contactologie-optometrie

derde jaar van de DERDe graad tSO

Specialisatiejaar na het vijfde en zesde jaar optiektechnieken.
Deze Se-n-Se richting is een vereiste om je later als zelfstandige te kunnen vestigen.

leer alles over contactlenzen

Het is belangrijk om in te spelen op de groeiende markt van contactlenzen. De leerling Optiektechnieken heeft er dus alle belang bij om zijn opleiding te vervolmaken met de Se-n-Se richting Contactologie-optometrie.
Bovendien is deze Se-n-Se richting een vereiste om je later als zelfstandige te kunnen vestigen.
Gedurende dit jaar wordt de leerstof verder uitgediept, zodat je je optimaal voorbereidt op de beroepsuitoefening. Je leert onder andere verschillende soorten contactlenzen aanpassen en geschikte visuele hulpmiddelen voor slechtzienden selecteren.

cliëntgericht maatwerk

In de lessen optometrie leer je aan de hand van een waaier aan oogmetingen een individueel optometrisch actieplan opstellen voor de cliënt.

Door middel van stages kan je deze vaardigheden ten volle exploreren en ontwikkelen in de werkelijke wereld van de opticienoptometrist.

Instapdatum: 1 september 

Het uitvoeren van een oogmeting is één van de basisvaardigheden in deze richting
Lessentabel (aantal uur) 7CO  
Bijzondere optomerische pathologie/low vision 4
Contactologie (theorie + praktijk) 7
Optometrie (theorie + praktijk) 7
Bedrijfsbeheer 4
Stage 10

stage

De stage wordt georganiseerd als 10 weken blokstage. Tijdens de lesweken is het aantal uur les (behalve bedrijfsbeheer) vermenigvuldigd met 1,5.

Bijzondere toelatingsvoorwaarden: voor de richting Contactologie-optometrie moet men eerst het 5de en 6de jaar Optiektechnieken gevolgd hebben.