Tandartsassistentie (TSO)

3de jaar van de 3de graad TSO - (18 jaar)

De tandartsassistent is de schakel tussen de tandarts en de patiënt. Waar de medische ‘tandheelkundige’ handelingen tot de deskundigheid van de tandarts behoren, kan de assistent de tandarts assisteren aan de stoel en taken uitvoeren op administratief, logistiek of informatief vlak. De assistent is zowel de rechterhand van de tandarts als de steun en toeverlaat van de patiënten.

                                              Eenvoudig gezegd of gezongen,
                        “Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente”

De leerling tandartsassitentie loopt 10 volledige weken stage, 5 weken per semester. Er is geen bijzondere voorkennis nodig om deze opleiding te volgen. Iedereen start van nul, men hoeft geen richting uit de gezondheidszorg gevolgd te hebben om deze studie aan te vatten.
Lessenrooster (aantal uren) 7TA    
Toegepaste psychologie   3
Toegepaste informatica   2
Kantoortechnieken   1
Toegepaste biologie   2
Toegepaste chemie   2
Tandartsassistentie, waarvan :    14
- Medische zorgverlening 2  
- Prothese 1  
- 4-handed-dentistry 1  
- Tandheelkundige kennis 8  
- Gezondheidsvoorlichting 1  
- Wetgeving en deontologie 1  
Stage   10

Instapdatum: 1 september – 1 februari

Toelatingsvoorwaarden  tot het 3de jaar Se-n-Se van de 3de graad TSO.In het tandartskabinet van onze school oefent de leerling 'levensecht'.

Wist je dat ...
... er momenteel in België ongeveer 1.500 tandartsassistenten op contractuele basis werken bij tandartsen. Maar zij zijn niet aangeworven op basis van een zeker profiel. De Belgische verhouding is momenteel 1 tandartsassistent op 5,9 tandartsen (1.500 tandartsassistenten op 8.784 tandartsen). Deze verhouding steekt schril af tegenover de ons omringende landen (Luxemburg 1 op 1,2 – Frankrijk 1 op 2,6 – Duitsland 1 op 0,6 – UK 1 op 1 – Nederland 1 op 0,8)