Onze visie

Klik hier voor onze richtingen mens en welzijn:
- Jeugd- en gehandicaptenzorg
- Organisatiehulp en logistiek assistent
- Verzorging.

Vesaliusinstituut: WETENSCHAPPEN

Het Vesaliusinstituut is een school voor mens, welzijn en wetenschappen. Maak hier kennis met het deel wetenschappen.

Onze school richt zich onder meer tot jongeren die een degelijke opleiding wetenschappen zoeken.
Jongeren die zich met deze kennis willen engageren voor het welzijn en de gezondheid van de mensen. Binnen onze wetenschappelijke richtingen leggen de leerkrachten dan ook de nadruk op de toepassing van de wetenschappen in de toekomstige loopbaan. Naast de theoretische basis ligt het accent op het actief en doelgericht verwerken van de theorie. Wetenschap in praktijk gebracht.

Binnen de wetenschappen bieden we de volgende richtingen aan :

- Techniek-wetenschappen
- Sociale en technische wetenschappen
- Optiektechnieken (opticien) met specialisatiejaar
- Orthopedische technieken met specialisatiejaar
- Tandtechnieken met specialisatiejaar
- Apotheekassistent in 2 jaar (5de+6de sec. onderwijs)
- Apotheekassistent in 1 jaar (secundair na secundair)
- Chemie (laborant)
- Gezondheids- en welzijnswetenschappen
- Chemische procestechnologie
- Productie- en procestechnologie

Na het behalen van het diploma secundair onderwijs heb je verschillende mogelijkheden:

  • je kan doorstromen naar een professionele bachelor aan een hogeschool (en eventueel verder naar een master), of
  • je kan een specialisatiejaar volgen. Kijk bij Se-n-Se (secundair na secundair) voor de specialisaties die we in het Vesaliusinstituut aanbieden, of
  • je kan meteen naar de arbeidsmarkt.

Wat je later ook kiest, je zal in het Vesaliusinstituut in een warme, democratische plek studeren. De focus ligt hier niet alleen op het vakinhoudelijke, maar ook op je welzijn. Als jongere krijg je optimale leer- en ontwikkelingskansen en word je doeltreffend begeleid en ondersteund. Gedragsproblemen willen we zo goed mogelijk aanpakken en oplossen. Hierbij ligt de nadruk op het maken van duidelijke afspraken, maar ook op preventie en hulpverlening.

De pedagogisch-didactische aanpak van onze leerkrachten is kwalitatief hoogstaand, eigentijds, gevarieerd en vakoverschrijdend. “Begeleid zelfstandig leren” is hierbij het basisprincipe om tot zelfrealisatie te komen. Op de voorgrond staan de ontwikkeling van competenties en leerwinst. De muren tussen de school en de toekomstige werkvloer zijn reeds lang gesloopt. Werkplekleren en zinvolle stages garanderen een goede voorbereiding op verdere studies of de arbeidsmarkt. In ons open-leercentrum vind je de nodige technologische ondersteuning.

De sterke punten van het Vesaliusinstituut
- het niveau van de opleidingen en de organisatie van de stages
- de leerlingenbegeleiding
- de cultuur van zelfevaluatie en kritische zin
- het participatief schoolklimaat
- het ruime aanbod aan studierichtingen
- het welbevinden van leerlingen en personeel

Je bent leerling. Waarom kiezen voor het Vesaliusinstituut?
Je zit samen in de klas met vrienden die jouw kijk op het leven en de maatschappij delen.
Je kan kiezen voor een studierichting die perfect bij je past.
Je vindt altijd begrip en waardering voor je inspanningen, of je nu knap bent of leermoeilijkheden hebt, een makkelijk of moeilijk karakter hebt.
Je wordt als een volwassene behandeld en krijgt daarbij een grote verantwoordelijkheid.
Je ontmoet een team leerkrachten en begeleiders die het belangrijk vinden dat je graag naar school komt en dat je een opleiding krijgt van zeer hoge kwaliteit.
Je afstudeerrichting biedt kans op een boeiende job.

Je bent een ouder. Waarom kiezen voor het Vesaliusinstituut?
Uit een bevraging van ouders blijkt dat ze eerst wat onwennig staan ten opzichte van de vrijheid die hun kinderen in onze school wordt geboden. Al vlug zien zij de positieve kanten van deze cultuur van vrijheid en verantwoordelijkheid in. Hun kinderen krijgen meer interesse in school en geven blijk van een grotere motivatie. Zij benadrukken de respectvolle wijze waarop elk kind hier wordt benaderd en men is lovend over de aanspreekbaarheid en de luisterbereidheid van alle geledingen van de school. Er is veel appreciatie voor de snelle reactie bij problemen en afwezigheid.

Wij leiden leerlingen op tot bekwame professionelen.
Wij voeden leerlingen op tot respectvolle en geëngageerde burgers.

Vertrouw op Vesalius en word wat je wil.