Onze visie

 

Een domeinschool: niets dan voordelen!

De studierichtingen worden gegroepeerd in verschillende domeinen. Vesalius heeft een duidelijk profiel: al onze richtingen liggen in het domein mens en welzijn of in het domein wetenschappen. Binnen die domeinen hebben we:

· doorstroomrichtingen die gericht zijn op
  verder studeren
. arbeidsmarktgerichte richtingen die je
  voorbereiden op   onmiddellijke
  tewerkstelling
· richtingen met dubbel finaliteit. Na je
  studie heb je dus de keuze om verder te
  studeren of werk te gaan zoeken.

Welkom op 1 september

We zullen je helpen om een richting te kiezen die aansluit bij jouw persoonlijkheid én talenten zonder dat je je vertrouwde school en omgeving dient te verlaten. Bovendien leer je samenleven en werken met leerlingen die andere talenten hebben en leer je dat je elkaar nodig hebt om de uitdagingen van de toekomst aan te pakken.

Vanuit Vesalius kan je verder studeren of onmiddellijk werken in de wetenschappelijke, sociale, opvoedkundige, verpleegkundige, verzorgende of paramedische sector.

De toekomstige bedrijfsleider, coördinator leert samenwerken met de technieker of de verzorgende op de werkvloer… dat is de weg die het onderwijsbeleid inslaat. Vesalius loopt zoals steeds voorop. We bieden vanaf 1 september 2019 ook ASO HUMANE WETENSCHAPPEN en ASO WETENSCHAPPEN aan. Zo zetten we verder de stap naar een domeinschool voor mens en welzijn en voor wetenschappen. 

 

Bezoek Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel

LEERLINGEN MOTIVEREN DOOR HUN BETROKKENHEID TE VERHOGEN

Ons handelen met leerlingen vertrekt vanuit drie pijlers die aan de basis liggen van motivatie.

Autonomie
Zelfreflectie, ondersteuning op maat en verantwoordelijkheid nemen door het krijgen van vrijheid, staan voorop. Weten waarom je iets leert en keuzes krijgen in je eigen leerproces geeft je een gevoel van controle en vrijheid.

Verbondenheid.
Leraren tonen waardering en respect voor hun leerlingen. Positieve interactie zorgt voor betrokken leerlingen. Je veilig voelen in je klas biedt veiligheid om fouten te mogen maken.

Competentie.
Aansluiten bij je beginsituatie zorgt voor haalbare maar ook uitdagende doelen. Leraren zorgen via structuur voor het nodige houvast om opdrachten te volbrengen. Succeservaringen geven je vleugels.

Indien er aan deze basisbehoeftes wordt voldaan, is er ruimte om te groeien. Wil willen die groei maximaliseren door de leerwinst zo groot mogelijk te maken.

POSITIEF LEERKLIMAAT

Motivatie maakt positieve energie vrij voor leerprocessen. In een positief stimulerend schoolklimaat willen we dan ook alle leerlingen maximale kansen bieden om zo ver mogelijk te geraken. Leerkrachten nemen tijd om naar je te luisteren. Ook bij de leerlingenbegeleiding (bij ons gekend als ‘het infopunt’)  kan je steeds terecht. Vesalius heeft een team competente leerlingbegeleiders die jou kunnen versterken om samen op zoek te gaan naar oplossingen. Waar nodig doen we beroep op het CLB, met wie we goed samenwerken.

Iedereen is uniek

We sluiten aan bij je beginsituatie en spelen via differentiatie en co-teaching in op je noden. Een leercoach kan je ondersteunen in je leren leren. Heb je nood aan aangepaste ondersteuning dan kijken we met open blik wat mogelijk is.

Competentiegericht

We besteden aandacht aan het verwerven van kennis en die kennis functioneel gebruiken, We oefenen vaardigheden en ontwikkelen gepaste attitudes. Zo kunnen jullie uitgroeien tot volwaardige burgers die hun mannetje/vrouwtje staan in een dynamische maatschappij.

Vernieuwend onderwijs

Met activerende werkvormen, begeleid zelfstandig leren, activerende directe instructie, werplekleren, zinvolle stage in diverse settings, het “figuurlijk” slopen van de schoolmuren, binnenbrengen van de actualiteit… zetten we in op een brede harmonische vorming.        
Het openleercentrum, waar steeds een leerkracht aanwezig is om te ondersteunen, en het herinrichten van lokalen en open ruimtes biedt in onze infrastructuur mogelijkheden om vernieuwend onderwijs te brengen.

6 GW en 6 TT werken rond de Evolutietheorie in het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel

STAGE

Vesalius zet in op zinvolle stages in diverse settings en op werkplekleren. De zeer nauwe samenwerking met de mentoren op de werkvloer, garanderen een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt of verdere studies.

7 Animator in de ouderenzorg aan het werk op Erfgoeddag

De middenschool

De overstap van basisonderwijs naar het secundair dient zo vlot mogelijk te verlopen.

In de gebouwen van Nightingale (onze nieuwbouw tussen Vogelzang en de Fyzix) vertoeven jullie op “jullie verdiep” en met een aparte speelplaats onder toezicht van jullie eigen leerkrachten voelen jullie zich geborgen in de grote school.

We besteden aandacht aan het ondersteunen van nieuwe vaardigheden die je nodig hebt om te leren: je organiseren, plannen, denken over je handelen…

De focus van de middenschool is oriënterend. Samen zoeken we naar je talenten en interesses om de juiste keuzes te maken in de tweede graad. Zit je in de A-stroom of de B-stroom, op Vesalius nemen we samen je leren in handen, ontwikkelen we je sterkten en ondersteunen waar nodig.

Kennismakingsdag in de eerste graad

INTERNAAT

Ook een modern internaat maakt deel uit van de school, wat voor leerlingen die niet in de buurt van de school wonen het studeren in Oostende vergemakkelijkt. We hebben immers heel wat vrij unieke studierichtingen. 

VERTROUW OP VESALIUS EN WORD WAT JE WIL

Virtuele rondleiding

Virtuele rondleiding

Infodagen 2023 - 2024

Raadpleeg onze FAQ, misschien vindt u nu al een antwoord op uw vraag.

 • opendeur en info
  vrij 19.04.2024 - 17 tot 20u
  za 20.04.2024 - 14 tot 17u
 • infodagen
  woe 20.12.2023 - 14 tot 17u start 1-jarige opleidingen op 1 februari
  za 23.12.2023 - 9 tot 12.30u voor heroriëntering na afspraak
  vrij 19.01.2024 - 17 tot 19u start 1-jarige opleidingen op 1 februari
  za 22.06.2024 - 10 tot 13u
  za 29.06.2024 - 10 tot 17u
 • eerste graad
  do 8.02.2024 - 19u info eerste graad
 • onderwijsloopbaanbegeleiding
  za 20.04.2024 - 10.30u van 1 naar 2 en van 2 naar 3
  za 20.04.2024 - 13u van 4 naar 5
 • scholenbeurs
  vrij 1.03 & za 2.03.2024