PRISMA (B-stroom)

 In de B-stroom werken we aan uitdagende probleemstellingen
vanuit verscheidene invalshoeken.

Prisma

In Vesalius gaan we voor PRI(S)MA-uren, naast vakken als lichamelijke opvoeding, muziek, plastische opvoeding, techniek en het levensbeschouwelijk vak.

PRI(S)MA-uren waarin je alle leerstof leert al doende en denkend vanuit een uitdagend probleem (in de vorm van een PRoject)

waar je In Samenwerking Met Anderen oplossingen voor zoekt.

Bovendien krijg je hierbij PRIMA begeleiding volgens je eigen noden en werk je op je eigen tempo. Klassikale lessen worden afgewisseld met individuele en groepsopdrachten.

In een ruim lokaal met verschillende werkhoeken en met een klein kernteam bouwen we een veilige omgeving waar je fouten mag maken maar vooral verder leert.

We dagen je uit om met je eigen kleuren te  schitteren.  We starten hiermee in 1B vanaf 1 september 2018.

Eenheden herhalen

VIDEO PRISMA

In een korte video leggen we je uit hoe de werking van onze eerste graad B-stroom is uitgewerkt.

Film Prisma - B-stroom

video eerste graad

Ontmoet onze leerlingen van de eerste graad.

Film Eerste graad