SPECTRUM (A-stroom)

 In de A-stroom werken we, naast de basisvorming, zoveel mogelijk projectmatig.
De leerlingen worden begeleid in hun zoektocht naar hun talent.

De hervorming van het secundair onderwijs draait rond het bereiken van vaardigheden, gekoppeld aan een correcte attitude. Die competenties zijn zo belangrijk dat ze de sleutel vormen om te kunnen functioneren in de maatschappij. Vandaar sleutelcompetenties.

sleutelcompetenties

In het eerste jaar van de A-stroom zetten we maximaal in op het verwerven van de 16 sleutelcompetenties die je nodig hebt in de samenleving van vandaag en morgen. Deze zullen doorheen de rest van het secundair onderwijs ook verder uitgebouwd worden.

Er is tijd om inhoudelijk diep te gaan in de verschillende domeinen zoals Nederlands, moderne talen, wiskunde, exacte wetenschappen en technologie, aardrijkskunde en geschiedenis, mediawijsheid, probleemoplossend denken, enz.. We leggen de lat echt wel hoog. Wie wat meer tijd of ondersteuning nodig heeft zal die krijgen. Wie wat meer uitgedaagd wil worden zal ook aan zijn trekken komen.

1 Spectrum 'voorbereiding STEM Olympiade'

Zoek je talent en kies je opties

Maar terzelfdertijd leggen we raakvlakken bloot zoals die ook in het echte leven bestaan door deze inhouden ook in projecten uit te werken. In een project dagen we je uit om antwoorden te vinden op vragen en problemen door uit te proberen, samen te zoeken, te oefenen, te denken en te doen. Zo komen we tegemoet aan ieders talent. Ben je eerder een denker, dan mag je de zaken theoretisch benaderen. Niet echt een boekenwurm? Ook goed! We ondersteunen je om de competenties al handelend te verwerven. Inhoudelijk komen in de projecten verschillende accenten aan bod. Zo ervaar je de verschillende opties in je verdere onderwijsloopbaan en begeleiden we jou het ganse jaar in het maken van keuzes en leren we je nadenken over je talenten.

Duurzaamheid, sociale competenties, leren leren, … zijn dan weer competenties die een rode draad vormen doorheen alle lestijden en het hele schooljaar.    

2 Spectrum 'Beeldvorming in het verleden'

We kiezen ervoor om een beperkt kernteam te laten lesgeven in de eerste graad. Zo slagen we er in mee in te spelen op elkaar en de leerstof eenvormig te brengen.

De stap van lager naar secundair is hierdoor wat zachter. De leerkracht is de coach van de leerlingen en samen gaan ze op weg voor maximale groeikansen. Onze werking in de eerste graad A-stroom noemen we Spectrum omdat jij een veelheid (een spectrum) aan talenten hebt, die we samen zullen ontdekken. Op die manier kan je echt kiezen wat je wil worden.

 

video spectrum

In een korte video leggen we je uit hoe de werking van onze eerste graad A-stroom is uitgewerkt.

Film Spectrum - A-stroom

Video eerste graad

Ontmoet onze leerlingen van de eerste graad.

Film Eerste graad