VDAB

De VDAB en het Vesaliusinstituut werken reeds vele jaren samen
om werkzoekenden op te leiden in de Social Profit.